VR1 Virtual Reality Lab.

Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü

  • Gri Facebook Simge
  • Gri Instagram Simge
  • Gri LinkedIn Simge

RİTİM MEKAN

Nefes, beden ve hareketin farkındalığında oluşan ritim;
Bu ritmin farklı bedenlerle birlikte uyumlanması;
Ve bu birliktelikten ortaya çıkan kolektif mekan üretimi!

Gözmerkezci bakıştan sıyrılıp tüm duyularla gerçekleşen mimari üretim nasıl yapılır? 

Kinestetik algı mekân üretim sürecine nasıl katılır? 

Mekân deneyimi ve mekân algısına dair duyarlılığı MEKÂN • SPACE atölyeleri ile pratiğe taşıyor, beden-mekân ilişkisinin son yüzyılda oluşturduğu temelde "sezgisellik" kavramını inceliyor ve bu temelin üzerine mimari üretim sürecini inceleyen deneysel yaklaşımlar ortaya koyuyoruz.

Ritim Mekân'da yoga asanaları ile beden, nefes, hareket farkındalığına odaklanıp, çağdaş dans araştırmalarının yol göstericiliği ile derinleştikten sonra, sürecin dönüştürücü etkisiyle mekansal bir üretim gerçekleştireceğiz. 

Kolektif bir üretim ortamı oluşturmayı hedefleyen MEKÂN • SPACE olarak, farklı disiplinlerden katılımcıları birer araştırmacı olarak bu sürece dahil olmaya çağırıyoruz.

Göçmek(An), Dönüşen Mekân, Ritim Mekân

MEKÂN • SPACE, mekân algısı ve onu oluşturan katmanlarla ilgilenen dört arkadaşın bu sorulara cevap arayışıyla, plansız programsız, kendiliğinden oluştu. 

Yolculuğa Göçmek(An) atölyesi ile 1 sene önce Erikli Yaylasında, doğayla birlikte zamansızlığın ve ormanın tam ortasında çıkıldı ve 3 günlük kamp süresince birlikte yaşama deneyimi birlikte kolektif bir üretime evrildi. 

Dönüşen Mek(An), Göçmek(An) atölyesi ile köklenmek ve aidiyet edinmek üzere doğa içinde başlayan sürecin devamı niteliğindedir. Fakat bu kez odağın beden-mekan etkileşiminde kalmasını sağlayan stüdyo ortamına geçilmiştir. Bireyin mekâna dair üreteceği “kesit”, yeryüzünden kopuk, dışsal girdilerden uzak, beden tasvirinin yoga vasıtasıyla yapı-bozuma uğratılmasıyla şekillenmiştir. Her bir sökümün göstergesi hareketin şekillendirdiği mekâna dönüşür. Üretilen mekân geçmiş veya geleceğe değil “an”a ve bütüne aittir.

Çalışmaların tümünde hareket, bedensel hafıza ve süre olgularını bütünsel olarak ele alınır. Böylece bulunulan hacme ve hacim içindeki bedene odaklanan bir mekân üretilir. Topluluk, birbiri ile ve içinde yer aldığı mekanla kurdukları ilişkiden faydalanır, mimarlığın bir araç olarak nasıl yol gösterebileceğini sorgular. 

Aralık ayında gerçekleşecek üçüncü atölye ile ise araştırmanın ilk bölümü tamamlanacak. “Ritim Mekân” ile önceki atölyelerde olduğu gibi katılımcılar ve yürütücülerden oluşan topluluk -MEKÂN • SPACE araştırmacıları- bedenleri üzerinden kolektif bir üretim sürecine girecekler.

Yürütücüler:

Zeynep Burcu Kaya, Mimar 
İpek Kuran, Arş. Gör. Mimar 
Selen Lun, Performans Sanatçısı