VR1 Virtual Reality Lab.

Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü

  • Gri Facebook Simge
  • Gri Instagram Simge
  • Gri LinkedIn Simge

GÖÇMEKAN

Köklerimizle kurduğumuz ilişki, kişisel farkındalığımızı ortaya çıkarma, var oluş nedenimizi keşfetme ve aidiyet duygumuzla bağ kurma yolculuğumuza vesile olur. Kişisel yolculuklarımızda köklerimiz bizleri birbirimize bağlar. Tıpkı yeryüzünün farklı yerlerindeki ağaçların, bulundukları çevreyle bütünleşirken, bir yandan toprağa saldıkları kökleriyle birlik içerisinde var olmaları gibi.

Diğer yandan yeryüzündeki yolculuğumuzda, bazen kendi isteğimizle bazen de şartların zorlamasıyla, bizi var eden köklerden koparız. Başka yerlerde ve başka zamanlarda yeni köklerle, yeni bir yere yerleşir ve kendimizi yeniden var ederiz.

Bugün yeryüzünün neresinde olursa olsun çıkan savaşlar ve dünyanın içerisinde bulunduğu kaotik durum her birimiz üzerinde etkisini göstermektedir. Bu süreçte, yer değiştirmek ve aidiyetinden koparılmak zorunda bırakılan halkların/mültecilerin toplu ve bireysel olarak yaşadıkları tüm insanlığı derinden etkilemektedir. 

Bu kaotik durumun sona ermesi bireysel ve kolektif açıdan tekrar birbirimizi anlamamız, yeryüzü ile uyumlanmamız ve dengelenmemiz, köklerimizin de yardımıyla iletişim kurmamızla gerçekleşebilir.

Yer değiştirme, göç gibi süreçlere ait izler kolektif bellek ile birlikte aktarılır ve aslında ister uzak ister yakın tarihte gerçekleşmiş olsun, her birimizin ait olduğu topluluğun geçmişinde var olan bir deneyimdir. Bu deneyimlerin ortaya çıkarılması birbirimizi anlamamıza ve tekrar bağ kurmamıza vesile olur. 

4 günlük atölye çalışmasında önce kendimizi şifalandırmak için toplanıp, yer değiştirmek zorunda bırakılan bireylerle/halklarla bağ kurarak; yeniden yerleşme, köklenme ve aidiyetlerini bulma yolculuklarında birlikte hareket etmenin yollarını arayacağız. Bu yolculukta, önce birbirimizle, daha sonra yer ve mekânla kurduğumuz bağlar bize yardımcı olacak ve mimarlığın bir araç olarak bize nasıl yol gösterebileceğini bulmaya çalışacağız.

Süreç boyunca birlikte, yer değiştirmek zorunda bırakılan bireyler için geçici bir toplanma mekânı üreteceğiz. Atölye çalışması tüm mimarlık ve tasarım alanlarından öğrencilerin katılımına açıktır.

Yürütücüler:

Cansu Karakız, Mimar 
İpek Kuran, Arş. Gör. Mimar 
Zeynep Burcu Kaya, Mimar


Yoga - Meditasyon Seansları:

Burak Bilen, Yoga Eğitmeni